header
Kontakt

ZA-STAV s.r.o.

Ing. Ján Belák
900 42
Dunajská Lužná
mob: 0904 340 284
e-mail:
 
 
 
IČO:            44311656
 
IČ DPH:   SK2022656691
Č.ú. IBAN: SK3911110000001038750004

 

Z A - S T A V  s.r.o.

Záhradno – stavebná spoločnosť ZA-STAV s.r.o.

funguje na trhu pomerne krátko, no i napriek tomu sa za posledných osem

rokov stala firmou, ktorá sa môže pýšiť desiatkami úspešne zrealizovaných projektov.

 

 

 Myšlienka zrodu spoločnosti sa formovala už od roku 2007,

odkedy naberala na zrealizovateľnosti, čerpala skúsenosti

v štátoch európskej únie a sústreďovala sa hlavne na stavebné

a záhradné práce.

Úlohou spoločnosti je nie len úprava a zveľadenie

vonkajších povrchov, či vnútorných priestorov, ale hlavne

svojou originalitou a nápadmi prispieť k spokojnosti zákazníkov.

Snažíme sa našich zákazníkov z roku na rok obohatiť o nové

nápady a myšlienky, a tak prispieť každým rokom

k ich lepšej spokojnosti.

Dobrá technická vybavenosť, kvalitný tím pracovníkov,

profesionalita a čistota na pracovisku sú našimi devízami.

 

Jedným slovom............

 

STAVEBNÉ PRÁCE V OKOLÍ VÁŠHO DOMU,

KRÁSNA ZÁHRADA PODĽA VAŠEHO UMU,

A EŠTE K TOMU KAŽDOROČNE

BEZSTAROSTNÚ ÚPRAVU ....

VÁM ZARUČÍ SKÚSENÝ TÍM ZO ZA-STAVU...